โปรโมชั่น เติมเงิน เดือนกันยายน เติมเงินได้GOLD แล้วยัง แถมฟรี ปืนอีกเพียบ
โปรโมชั่น : 8 September 2017