สรุปผลคะแนน ZULA LEAUGH

อัพเดต 20 สิงหาคม 2560
ชื่อทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง แต้ม
Alexander 8 8 0 0 160 38 122 24
NoNameNecessary 8 7 1 0 158 55 103 21
Surreal By Inbox Gview 8 5 2 1 144 64 80 17
Let's Be [B] 8 5 2 1 146 77 69 17
TMR TumMaiXso- By MS 8 5 1 2 149 94 55 16
Inspiration 8 4 2 2 148 98 50 14
Surreal.Vendetta 8 5 2 1 117 72 45 14
ONEGODLIKE.Fxi 8 4 1 3 138 99 39 13
SafetyFirst 8 3 2 3 128 111 17 11
MarioTM 8 2 4 2 113 106 7 10
NERVTEAM 8 2 2 2 111 134 -23 8
Let's Be [A] 8 2 1 5 95 103 -8 7
SWIP Esports 8 1 1 6 81 145 -64 4
Luminescent 8 0 1 7 76 157 -71 1
MeGaHertzClan 8 0 0 8 0 160 -160 0
X-CIT TEAM 8 0 0 8 0 160 -160 0


Day 1 : ด่านแรก เมืองเก่า ด่านสอง ค่ายผู้อพยพ

วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
Surreal By InboxGview 20-2 NERVTEAM
Surreal.Vendetta 20-12 MeGaHertzClan
XCIT-TEAM 20-16 SWIP Esports
Alexander 20-11 SafetyFirst
TMR TumMaiXso- By MS 26-14 Luminescent
NoNameNecessary 20-9 Mario TM
Inspiration 20-10 Let's Be [A]
ONEGODLIKE.Fxi 15-20 Let's Be [B]


Day 2 : ด่านแรก Istanbul Streets ด่านสอง Favela

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
NERVTEAM 15-20 MeGaHertzClan
SWIP Esports 10-20 SafetyFirst
Luminescent 11-20 Mario TM
Let's Be [A] 6-20 Let's Be [B]
Surreal By InboxGview เสมอ Surreal.Vendetta
XCIT-TEAM 10-20 Alexander
TMR TumMaiXso- By MS เสมอ NoNameNecessary
Inspiration เสมอ ONEGODLIKE.Fxi


Day 3 : ด่านแรก ห้องโถงแต่งงาน ด่านสอง เมืองเก่า

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
ONEGODLIKE.Fxi 20-12 NERVTEAM
NoNameNecessary 20-3 SWIP Esports
Alexander 20-3 Luminescent
Surreal.Vendetta 20-9 Let's Be [A]
Let's Be [B] เสมอ Surreal By InboxGview
Mario TM 20-7 XCIT-TEAM
SafetyFirst 12-20 TMR TumMaiXso- By MS
MeGaHertzClan 29-36 Inspiration


Day 4 : ด่านแรก Favela ด่านสอง ห้องโถงแต่งงาน

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
Alexander 20-8 Surreal.Vendetta
TMR TumMaiXso- By MS 20-3 XCIT-TEAM
Inspiration 8-20 NoNameNecessary
MeGaHertzClan เสมอ ONEGODLIKE.Fxi
SWIP Esports 24-15 NERVTEAM
Luminescent เสมอ SafetyFirst
Surreal By InboxGview 20-3 Let's Be [A]
Let's Be [B] 20-3 Mario TM


Day 5 : ด่านแรก ค่ายผู้อพยพ ด่านสอง Istanbul Streets

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
NoNameNecessary 20-0 XCIT-TEAM
Inspiration 7-20 Alexander
ONEGODLIKE.Fxi 9-20 Surreal.Vendetta
SafetyFirst 20-0 MeGaHertzClan
Luminescent 2-20 Surreal By InboxGview
Mario TM เสมอ NERVTEAM
Let's Be [A] 10-23 TMR TumMaiXso- By MS
Let's Be [B] 20-0 SWIP Esports


Day 6 : ด่านแรก เมืองเก่า ด่านสอง Favela

วันพุทธ ที่ 16 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
Inspiration เสมอ Surreal.Vendetta
ONEGODLIKE.Fxi 20-0 XCIT-TEAM
MeGaHertzClan 0-20 NoNameNecessary
NERVTEAM 0-20 Alexander
SWIP Esports 0-20 TMR TumMaiXso- By MS
SafetyFirst 3-20 Surreal By InboxGview
Mario TM เสมอ Let's Be [A]
Let's Be [B] 20-0 Luminescent


Day 7 : ด่านแรก Istanbul Streets ด่านสอง ห้องโถงแต่งงาน

วันพหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
XCIT-TEAM 0-20 Surreal.Vendetta
Inspiration 20-9 TMR TumMaiXso- By MS
ONEGODLIKE.Fxi 8-20 NoNameNecessary
MeGaHertzClan 0-20 Surreal By InboxGview
SWIP Esports 0-20 Alexander
Let's Be [B] เสมอ NERVTEAM
Let's Be [A] 20-0 Luminescent
Mario TM เสมอ SefetyFirst


Day 8 : ด่านแรก ค่ายผู้อพยพ ด่านสอง ห้องโถงแต่งงาน

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
Alexander 20-9 Surreal By InboxGview
TMR TumMaiXso- By MS 14-20 Surreal.Vendetta
Let's Be [B] 10-20 NoNameNecessary
Let's Be [A] 20-0 MeGaHertzClan
Mario TM เสมอ SWIP Esports
SafetyFirst 20-0 XCIT-TEAM
NERVTEAM 9-20 Inspiration
Luminescent 0-20 ONEGODLIKE.Fxi


Day 9 : ด่านแรก ห้องโถงแต่งงาน ด่านสอง ค่ายผู้อพยพ

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
XCIT-TEAM VS Surreal By InboxGview
Luminescent VS Surreal.Vendetta
Let's Be [B] VS Alexander
SWIP Esports VS Inspiration
Let's Be [A] VS ONEGODLIKE.Fxi
SafetyFirst VS NoNameNecessary
NERVTEAM VS TMR TumMaiXso- By MS
Mario TM VS MeGaHertzClan


Day 10 : ด่านแรก เมืองเก่า ด่านสอง Istanbul Streets

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
Mario TM VS TMR TumMaiXso- By MS
NoNameNecessary VS Surreal.Vendetta
ONEGODLIKE.Fxi VS Alexander
Let's Be [B] VS XCIT-TEAM
SafetyFirst VS Inspiration
SWIP Esports VS Surreal By InboxGview
Luminescent VS MeGaHertzClan
Let's Be [A] VS NERVTEAM


Day 11 : ดดานแรก Favela ด่านสอง ค่ายผู้อพยพ

วันพุทธ ที่ 23 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
Let's Be [A] VS NoNameNecessary
Let's Be [B] VS TMR TumMaiXso- By MS
MeGaHertzClan VS XCIT-TEAM
Mario TM VS Alexander
Inspiration VS Surreal By InboxGview
Luminescent VS NERVTEAM
SWIP Esports VS ONEGODLIKE.Fxi
SafetyFirst VS Surreal.Vendetta


Day 12 : ด่านแรก คุ้มกันรถ (ทะเลสาป) ด่านสอง เมืองเก่า

วันพหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
TMR TumMaiXso- By MS VS Surreal By InboxGview
NoNameNecessary VS Alexander
Inspiration VS XCIT-TEAM
Mario TM VS ONEGODLIKE.Fxi
Let's Be [B] VS MeGaHertzClan
Luminescent VS SWIP Esports
Let's Be [A] VS SafetyFirst
NERVTEAM VS Surreal.Vendetta


Day 13 : ด่านแรก Istanbul Streets ด่านสอง คุ้มกันรถ (ทะเลสาป)

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
NoNameNecessary VS Surreal By InboxGview
ONEGODLIKE.Fxi VS TMR TumMaiXso- By MS
MeGaHertzClan VS Alexander
SWIP Esports VS Surreal.Vendetta
SafetyFirst VS NERVTEAM
Let's Be [B] VS Inspiration
XCIT-TEAM VS Let's Be [A]


Day 14 : ด่านแรก Favela ด่านสอง คุ้มกันรถ (ทะเลสาป)

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
ONEGODLIKE.Fxi VS Surreal By InboxGview
MeGaHertzClan VS TMR TumMaiXso- By MS
Luminescent VS XCIT-TEAM
Mario TM VS Surreal.Vendetta
Let's Be [A] VS SWIP Esports
Let's Be [B] VS SafetyFirst
NoNameNecessary VS NERVTEAM


Day 15 : ด่านแรก ค่ายผู้อพยพ ด่านสอง คุ้มกันรถ (ทะเลสาป)

วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม เวลา 19.00 น..
Surreal By InboxGview VS Mario TM
Surreal.Vendetta VS Let's Be [A]
XCIT-TEAM VS NERVTEAM
Alexander VS TMR TumMaiXso- By MS
ONEGODLIKE.Fxi VS SafetyFirst
MeGaHertzClan VS SWIP Esports
Luminescent VS Inspiration


Day 16 : ด่านแรก คุ้มกันรถ (ทะเลสาป) ด่านสอง ห้องโถงแต่งงาน

วันพุทธ ที่ 30 สิงหาคม เวลา 19.00 น.
Luminescent VS NoNameNecessary
Let's Be [A] VS Alexander
Surreal.Vendetta VS Let's Be [B]