สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา ฝากเงินรับดอกเบี้ยสูง
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 5.5% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ไม่กำหนดอายุ
อายุผู้สมัคร

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬามีที่มาอย่างไร? สหกรณ์ออมทรัพย์ 2565 ให้บริการอะไรบ้าง? 

ในกระบวนการศึกษานอกจากมีนักศึกษาแล้วหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่จะช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ การดำเนินงานตามพันธกิจก็คือบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั่นเอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ของประเทศมีบุคลากรหลายพันคน ฉะนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกทางการเงินจึงได้มีระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นโดยสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นพนักงาน ลูกจ้าง อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

แรกเริ่มการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาก็เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกมีการออมเงินในรูปแบบรายเดือนและใช้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับสมาชิกที่มีหนี้ให้เข้าถึงบริการเงินกู้สหกรณ์ได้ในอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ถูกกว่าแหล่งอื่นต่อมาได้เพิ่มเติมในหุ้นสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกได้ลงทุนซื้อหุ้นตามกำลังการเงินของตัวเองและมีการคิดเงินปันผลหุ้นเมื่อถึงกำหนดเวลาในแต่ละปี

อยากสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาปี 2022 ต้องทำอย่างไร? เช็คคุณสมบัติที่นี่!!

ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์โดยหลักแล้วไม่ว่าจะให้บริการรูปแบบใดก็ตามทั้งเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่กำหนดให้มีการปันผลรวมดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์, เงินกู้สหกรณ์หรือจะเป็นการขายหุ้นล้วนแล้วแต่ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นจึงจะมีส่วนร่วมในบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่สมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้จะต้องเป็นไปตามกำหนดต่อไปนี้

  • มีสัญชาติไทยและอายุตั้งแต่ 20 ปีแต่ไม่เกิน 50 ปี
  • มีสถานะเป็นข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงาน (ประจำและรับเงินเดือนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) หรือเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานในสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ทั้งนี้จะต้องเข้าใจระบบและรูปแบบการให้บริการของทางสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอย่างดี รวมถึงในขณะที่สมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาจะต้องไม่มีสถานะเป็นสมาชิกหรือมีส่วนได้เสียหรือมีหุ้นสหกรณ์กับทางสหกรณ์อื่นที่ใกล้เคียงกันตามเงื่อนไขระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ได้กำหนดไว้ เมื่อเช็คคุณสมบัติแล้วนำเอกสารทั้งหมดไปสมัครกับทางสหกรณ์ได้ทันที มีค่าธรรมเนียมรวม 300 บ. ที่จ่ายให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา 

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์คิดอย่างไร? สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาได้เงินปันผลเมื่อใด? 

นอกจากการฝากเงิน, บริการเงินกู้สหกรณ์และสามารถซื้อหุ้นได้ตามกำลังความสามารถทางการเงินแล้วสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งที่สมาชิกทุกคนจะได้รับตามระบบและการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ก็คือเงินปันผลในรอบปี การคิดเงินปันผลหุ้นจะรวมดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์เข้าไปด้วยซึ่งถือเป็นผลกำไรงอกเงยจากการฝากเงิน การกำหนดดอกเบี้ยจะยึดตามข้อกำหนดสหกรณ์นั้น ๆ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬากำหนดดอกเบี้ยเงินฝากไว้ 2 แบบ คือ

  • ไม่จำกัดยอดเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สูงสุด อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากอยู่ที่ 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.25% ต่อปี

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬามีเงื่อนว่าสำหรับการจ่ายเงินปันผลจากหุ้นสหกรณ์และเงินฝากว่าต้องมียอดไม่ต่ำกว่าที่กำหนดและจ่ายพร้อมดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกกลางปี (เดือน มิ.ย.) หรือสิ้นปี (เดือน ธ.ค.)

ใครที่ทำงานเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือข้าราชการในสังกัดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องการความมั่นคงทางการเงินและเป็นแหล่งเงินกู้ไว้สำหรับยามจำเป็นแนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยว่าอย่างน้อย ๆ แล้วก็ควรสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไว้อีกทางหนึ่ง เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาคืออีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินได้ในยามจำเป็นขณะที่คุณทำงานอยู่ในองค์กรนั้นได้   

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน สมัครง่ายๆ ได้วงเงินสูงมาก
เริ่มต้น 20,000 บาทต่อเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 10.745% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
อายุ 20 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัคร
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล เปิดให้กู้เงินวันนี้
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 4% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ไม่กำหนดอายุ
อายุผู้สมัคร
wealthi ผู้ปล่อยสินเชื่อยืมเงินวันนี้
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 36% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-65 ปี
อายุผู้สมัคร