สหกรณ์นิคม

สหกรณ์นิคม มาพร้อมบริการออมทรัพย์ และสินเชื่อมากมาย
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์นิคม
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 9% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-61 ปี
อายุผู้สมัคร

สหกรณ์นิคมคืออะไร 2565/2022

สหกรณ์นิคมคือ สหกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินเพื่อไว้ทำการเกษตรโดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจะรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์นิคมขึ้นมา การที่มีสหกรณ์นิคมจะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะที่ดินที่จัดสรรไปหน่วยราชการได้มอบไว้ในเพื่อทำการเกษตรแก่ราษฎรผู้ยากไร้ 

ประวัติสหกรณ์นิคมเกิดขึ้นมาอย่างไร 

ประวัติสหกรณ์นิคมเกิขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยรัฐบาลได้มีการมอบที่นาราชพัสดุจากกระทรวงการคลังเนื้อที่ 4,109 ไร่ให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเอาที่ดินของตัวเองไปขายให้กับนายทุนในสมัยนั้น เมื่อประชาชนมีที่ดินในการประกอบอาชีพก็เลยเกิดการจัดตั้งสหกรณ์นิคมเกิดขึ้น สำหรับการจัดตั้งสหกรณ์นิคมได้มีการเช่าที่ดินลำลูกกาไว้เมื่อปี 2478 ซึ่งเป็นที่ดินแห่งแรกที่มีการจัดตั้งสหกรณ์นิคม ส่วนวิธีสมัครสมาชิกนั้นจะต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐบาลไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถสมัครสมาชิกสหกรณ์บุคคลทั่วไปได้เพราะการที่จัดตั้งสหกรณ์นิคมก็เพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ประโยชน์ของสหกรณ์นิคมมีอะไรบ้าง 

สหกรณ์นิคมได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์นิคมเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมเพราะในการที่เราได้ที่ดินเพื่อมาประกอบอาชีพแล้ว เราสามารถทำกำไรให้งอกเงยขึ้นมาได้อย่างสหกรณ์นิคมอ่าวลึกและสหกรณ์นิคมทองผาภูมิที่มีการจัดการที่ดีทำให้สมาชิกได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งก็จะมีรายชื่อสหกรณ์นิคมมากมายที่ได้จัดตั้งขึ้นมา โดยทางรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมสมาชิกในสหกรณ์นิคมให้มีรายได้ที่มั่นคง สามารถประกอบอาชีพได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นซึ่งก็จะมีรัฐบาลคอยช่วยเหลืออยู่ สำหรับสหกรณ์นิคมอ่าวลึกเกิดขึ้นจากการรวมตัวประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากทางสหกรณ์นิคมอ่าวลึกซึ่งจะได้รับครอบครัวละ 25 ไร่เพื่อไว้ในการประกอบอาชีพโดยในปี 2518 สหกรณ์นิคมอ่าวลึกได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลเกิดขึ้นมาในเวลานั้นได้มีสมาชิกทั้งหมด 261 คน ต่อไปสหกรณ์นิคมอ่าวลึกได้มีการจัดตั้งสำนักงานสหกรณ์นิคมอ่าวลึกขึ้นมาเพื่อใช้ในการติดต่อสำหรับสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนสหกรณ์นิคมทองผาภูมิก็เป็นการมอบที่ดินไว้เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรโดยประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่แถบสหกรณ์นิคมทองผาภูมิจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมจำนวน 558 ครัวเรือนนอกจากนี้การมีสหกรณ์นิคมทองผาภูมิจะช่วยเป็นสื่อกลางในการบริการต่างๆ หรือจะเป็นตัวกลางระหว่างสมาชิกสหกรณ์นิคมและรัฐบาล อีกทั้งยังมีการขอสินเชื่อจากสหกรณ์นิคมได้ด้วยซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมากกว่าไปขอสินเชื่อที่อื่น การมีสหกรณ์นิคมจะช่วยให้สมาชิกประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีฐานะที่การเงินที่อยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

เป๋าตัง แอพสำหรับรับเงินเยียวยาต่างๆ ในปีนี้
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
อายุ 18 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัคร
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ สหกรณ์มาแรงปี 2022
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 3.50% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-75 ปี
อายุผู้สมัคร
bualuang mbanking ให้บริการครอบคลุมด้านการเงิน
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
อายุ 15 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัคร