สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กู้ง่ายๆ จ่ายเงินไว ให้ผ่อนนาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 1.50% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-61 ปี
อายุผู้สมัคร

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคืออะไรมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกิดจากการสมัครใจของสมาชิกที่จะเข้าร่วมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยสมาชิกจะอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน สถานที่เดียวกันและมีการประกอบอาชีพเหมือนกัน การจัดตั้งสหกรณ์ยูเนี่ยนจะเป็นการช่วยเหลือให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนโดยจะช่วยเหลือสมาชิกให้รู้จักการออมและประหยัดมากขึ้น สำหรับความเป็นมาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยได้มีการจัดตั้งขึ้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2508 โดยจะใช้ชื่อเรียกว่า กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแห่งศูนย์กลางเทวาและต่อมาได้มีการขยายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศไทยซึ่งปรัชญาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมทั้งการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นยิ่ง

ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเป็นสมัครสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ใช้บริการสหกรณ์ยูเนี่ยนจะเป็นคนรู้จักอดออมมากขึ้นเพราะทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัตถุประสงค์เพื่อที่ต้องการใช้สมาชิกรู้จักประหยัดโดยสมาชิกสามารถสะสมเงินผ่านสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้ทุกสาขาทั่วประเทศ การเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมื่อสมาชิกได้รับความเดือดร้อนเรื่องเงินสามารถขอกู้เงินผ่านสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้เลยซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยที่เป็นธรรม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแต่ละแห่งจะมีการพํฒนาชุมชนและสังคมโดยการสร้างกองทุนขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือบำบัดผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้มีทางออกโดยไม่จำเป็นต้องไปกู้เงินจากที่อื่น การที่มีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะช่วยตอบสนองสมาชิกทำให้สมาชิกรู้สึกอุ่นใจเมื่อได้ฝากเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย การสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกจะช่วยให้สมาชิกแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีที่ไหนบ้าง

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีที่ไหนบ้างนั้นสามารถอ่านข้อมูลได้จากเว็บสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้เลยซึ่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตัวอย่างสาขาที่ดังๆ ก็จะมีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นสาขานี้ถือได้ว่ามีคนมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจะตั้งอยู่ เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 7 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ สำหรับบริการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจะมีบริการรับชำระเงินหุ้น, บริการเงินฝาก-ถอน, บริการเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน, บริการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเงินฝากผ่านเว็บไซต์, การโอนเงินผ่านธนาคารซึ่งบริการทั้งหมดสามารถทำผ่านเว็บไซต์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นได้เลย สำหรับโครงสร้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นก็จะมีสมาชิก, ผู้ตรวจสอบบัญชี, คณะกรรมการอำนวยการ, ผู้จัดการ, รองผู้จัดการและสำนักอำนวยการ เป็นต้นซึ่งในแต่ละส่วนจะทำหน้าที่แตกต่างกัน 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อส่วนบุคคลศรีสวัสดิ์ ใช้เอกสารขอกู้น้อยมาก
เริ่มต้น 30,000 บาทต่อเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 24% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 25-59 ปี
อายุผู้สมัคร
kashjoy แหล่งรวมสินเชื่อน่าสนใจปี 65
เริ่มต้น 12,000 บาทต่อเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 25% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-55 ปี
อายุผู้สมัคร
ตะวันออกลิสซิ่ง รวบรวมสินเชื่อไว้มากมาย
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-60 ปี
อายุผู้สมัคร