สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมัครง่ายๆ รู้ผลไว
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 6.30% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-75 ปี
อายุผู้สมัคร

วิธีการกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับสมาชิกสามัญนั้นจะสามารถกู้เงินได้สูงสุดรายละ 2 ล้านบาทโดยสมาชิกจะต้องแนบเอกสารเครดิตบูโรแสดงสหกรณ์กรมส่งเสริมท้องถิ่นหากมีการขอวงเงินมากกว่า 500,000 บาทแต่หากว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน้อยกว่า 500,000 บาทจะไม่ต้องแนบเครดิตบูโรมา การขอกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีระยะเวลาในการชำระหนี้สูงสุด 240 งวดซึ่งจะต้องอยู่ในอายุราชการ ผู้ที่ต้องการจะกู้เงินนั้นจะต้องมีการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอไม่มีการผิดนัดชำระหนี้จึงสามารถกู้เงินสหกรณ์จากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้ ในการขอกู้เงินสหกรณ์จะต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดจำนองโดยทางสหกรณ์กรมส่งเสริมท้องถิ่นจะมีการประเมินอสังหาริมทรัพย์สูงสุด 80% ของทรัพย์ที่ได้ค้ำประกันไว้,  ใช้หลักทรัพย์รัฐบาลหรือจะเป็นเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้เช่นกันซึ่งก็จะได้รับวงเงินสูงสุด 80% ของทรัพย์, การใช้สมาชิกในสหกรณ์กรมส่งเสริมท้องถิ่นเป็นผู้ค้ำประกันและระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้จะอยู่ที่ 360 งวดแต่จะมีการพิจารณาอายุของสมาชิกด้วย

การขอเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะจากสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สมาชิกที่ต้องการจะขอเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนซึ่งจะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนติดต่อมาแล้วมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปจะสามารถขอกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ จะต้องไม่เคยขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาก่อน ส่วนการหักเงินนั้นทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะทำการหักเงินจากหน่วยงานต้นสังกัดในทุกเดือน การที่มีการขอเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะขึ้นมานั้นเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถนำเงินที่ได้ไปซื้อบ้าน คอนโดมิเนียม ปรับปรุงบ้านและไถ่ถอนบ้านเพื่อให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกนั้นเองโดยวงเงินกู้เงินสหกรณ์จากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสามารถกู้ได้สูงสุด 80% ของราคาประเมินซึ่งจะรวมไปถึงค่าประกันชีวิตและค่าประกันอัคคีภัยซึ่งจะต้องมีการนำหลักประกันจำนองไว้กับสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ช่องทางในการติดต่อสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้ที่ต้องการติดต่อสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองได้ตามที่อยู่สำนักงาน อาคาร 5 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือจะโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-2418250-1 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อสงสัยแก่สมาชิกทุกท่าน 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์มีให้เลือกหลากหลาย
เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 25% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-65 ปี
อายุผู้สมัคร
wealthi ผู้ปล่อยสินเชื่อยืมเงินวันนี้
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 36% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-65 ปี
อายุผู้สมัคร
แอพพรอมิส แอพสินเชื่อออนไลน์ในปี 2022
เริ่มต้น 6,000 บาทต่อเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 25% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-64 ปี
อายุผู้สมัคร