สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ สหกรณ์มาแรงปี 2022
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 3.50% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-75 ปี
อายุผู้สมัคร

สมัครสมาชิก 2565, ใครบ้าง? สมัครเข้าร่วมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติได้

หน้าที่หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ก็คือมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือและส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางการเงินในรูปแบบของการถือหุ้น, บริการเงินฝากและการกู้เงินสหกรณ์ให้แก่เหล่าสมาชิกเป็นหลัก ในทุกปีจะเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่โดยเริ่มจากบุคคลในกลุ่มอาชีพนั้น ๆ ก่อน ชื่อว่าสหกรณ์ตำรวจแน่นอนว่าอาชีพตำรวจคือกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะเข้าร่วมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติได้ ตามรายละเอียดและข้อมูลจากระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจระบุว่าคนทั่วไปสามารถที่จะสมัครและเข้าร่วมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจได้แต่จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  • ต้องเข้าใจในการดำเนินงานและต้องการเข้ากลุ่มสหกรณ์ตำรวจอย่างแท้จริง
  • มีอายุครบ 20 ปี ซึ่งถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้ว
  • มีความสัมพันธ์แบบ พ่อ แม่ สามี ภรรยา หรือบุตรซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ กู้เงินสหกรณ์ยุคโควิดยากไหม? 

นอกจากสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับตามสิทธิที่มีอยู่แล้วนั้น เงินปันผลสหกรณ์รวมถึงยังสามารถกู้เงินสหกรณ์ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงกว่าเดิมด้วย แต่ทั้งนี้ในการกู้เงินจะต้องยึดวิธีและหลักการตามที่กำหนดและยิ่งในช่วงโควิดเช่นนี้แล้วทางสหกรณ์ตำรวจได้กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนว่าสมาชิกที่ต้องการกู้เงินในปี 2022 ต้องทำอย่างไรบ้าง? ซึ่งขอสรุปรายละเอียดตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ดังนี้

  • ดาวน์โหลดเอกสารจากหน้าเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติแล้วแนบไปพร้อมกับหลักฐานทั้งหมด ซึ่งได้แก่เอกสารส่วนบุคคล, เอกสารรายได้และเอกสารข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
  • จัดส่งไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจทางไปรษณีย์
  • เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วเจ้าหน้าที่จะนัดแจ้งให้เข้ามายังสำนักงานสหกรณ์ตำรวจเพื่อทำสัญญา
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีหลังจากที่ดำเนินการทางสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้จากข้อมูลและความคิดเห็นในหัวข้อสหกรณ์ตำรวจpantip ได้รีวิวไว้ว่าสามารถกู้เงินสหกรณ์ในกรณีฉุกเฉินได้อีกด้วยและทุก ๆ ครั้งที่มีการกู้เงินจำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันอีกด้วยและในการผ่อนชำระค่างวดให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องผ่อนได้จากตารางผ่อนสหกรณ์ตำรวจที่อยู่ในระเบียบฯ 

ว่าด้วยเรื่องเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ 2565, เงินเข้าวันไหน? ออกวันไหน? 

เงินปันผลสหกรณ์คือสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับอย่างแน่นอนหลังจากที่ได้สมัครสมาชิกและได้ซื้อหุ้นหรือนำเงินเข้าฝากในบัญชีออมทรัพย์ที่ได้เปิดไว้และในทุก ๆ ปีทางสหกรณ์จะมีการจัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติเพื่อชี้แจงการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมาว่าว่าได้กำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้จะได้นำเอาวาระเรื่องของการกำหนดเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมาชี้แจงให้ทราบด้วยและจากที่ถามว่าปันผลสหกรณ์ตำรวจออกวันไหน? คำตอบที่ได้ก็คือจะต้องหาข้อสรุปหลังจากที่มีการจัดประชุมก่อน ซึ่ง ณ ตอนนี้ยังไม่กำหนดวันที่ชัดเจน หากให้ประมาณการจากปีที่ผ่านมาเงินปันผลสหกรณ์ออกเดือนไหน? คาดว่าคงอยู่ในช่วงเดือนต.ค. – ธ.ค.ของทุกปี ในส่วนเงินฝากกำหนดให้จ่ายดอกเบี้ยในช่วงวันที่ 30 ก.ย.ของทุกปีตามมติสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้ 

หากใครที่ต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของสหกรณ์ตำรวจสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์หลักของสำนักงาน http://www.sctp-police.org/wpSCTP/ ทั้งนี้การดำเนินงานก็เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญในการแก้ปัญหาทางการเงินและในขณะเดียวกันสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติยังได้มีนโยบายในการสนับสนุนการออมเพื่อให้สมาชิกได้มีเงินก้อนและช่วยเหลือตัวเองได้ต่อไป 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สหกรณ์นิคม มาพร้อมบริการออมทรัพย์ และสินเชื่อมากมาย
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 9% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-61 ปี
อายุผู้สมัคร
สินเชื่อเงินด่วนกสิกร มาพร้อมบัตรกดเงินด่วนวันนี้
เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 25% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
อายุ 20 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัคร
ลงทะเบียนแอพเป๋าตัง รับสิทธิ์ต่างๆ ของรัฐ
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
อายุ 18 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัคร