สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรเปิดให้บริการมากมาย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 5.75% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-61 ปี
อายุผู้สมัคร

2 บริการหลักที่ต้องรู้สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร 2565 

จะสังเกตได้ว่าหน่วยงานขนาดใหญ่ทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนอกจากสวัสดิการที่ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานจะได้รับแล้วยังมีการจัดการและดำเนินการในระบบสมาชิกสหกรณ์อีกด้วย ซึ่งกรมสรรพากรก็เช่นกันที่เห็นความสำคัญของบริการดังกล่าว ซึ่งที่มาของการจัดตั้งส่วนใหญ่ก็มาจากแนวทางเดียวกันก็คือให้สมาชิกได้ช่วยเหลือกันและทั้งนี้เมื่อได้สมัครสมาชิกแล้วยังเข้าถึงเงินกู้และเงินฝากของสหกรณ์อีกด้วย

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรจะดำเนินการทางการเงินใน 2 รูปแบบหลักสำคัญด้วยกัน คือ การฝากเงินและการกู้เงินที่อยู่ในรูปแบบของสินเชื่อ ซึ่งในแต่ละประเภทบริการของสหกรณ์กรมสรรพากรก็จะแยกย่อยออกไปได้อีกตามความต้องการและความสนใจของสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้อดีข้อเสีย, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรดีไหม? เงินฝากขั้นต่ำกี่บาท? 

สำหรับคนที่เพิ่งเข้าทำงานในหน่วยงานสังกัดกรมสรรพากรแต่ยังลังเลและไม่แน่ใจว่าจะสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนสหกรณ์ดีไหม? ในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ แต่อยากจะแนะนำว่าการเป็นสมาชิกให้ผลประโยชน์ไม่ต่างจากการออมเงินหรือลงทุนในรูปแบบอื่นที่คุณรู้จัก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรนอกจากให้กู้เงินสหกรณ์ได้แล้วยังมีเงินปันผลให้สมาชิกในแต่ละรอบปีตามจำนวนหุ้นหรือจำนวนเงินฝากที่มีอยู่อีกด้วย ถึงแม้ว่าระยะเวลาในการชำระหนี้คืนจะสั้นกว่าเงินกู้จากสถาบันการเงินแต่หากมองในภาพรวมแล้วก็ยังมีข้อที่ดีกว่าเยอะมาก 

สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรในเริ่มแรกของการเปิดบัญชีเงินฝากกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำไว้ที่ 100 บาทเท่านั้นในประเภทบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปและสมาชิก 1 ท่านสามารถยื่นขอเปิดบัญชีได้มากกว่า 1 เล่ม ทั้งนี้เมื่อถึงระยะกำหนดประกาศเงินปันผลยังได้ดอกเบี้ยอีกด้วย

เป็นสมาชิกกี่ปีกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรได้? กู้เงิน 2022 ดอกเบี้ยเท่าไหร่? 

หลังจากสมัครสมาชิกและอยู่ครบตามกำหนดเวลาโดยที่เป็นไปตามข้อตกลงของทางสหกรณ์แล้วสมาชิกสามารถที่จะเข้าร่วมหรือขอวงเงินสินเชื่อที่มีให้บริการอยู่ได้ ไม่เพียงแต่ข้าราชการกรมสรรพากรเท่านั้นแต่รวมถึงสมาชิกทุกคนที่กู้เงินสหกรณ์ได้ โดยในปีนี้ข้อตกลงตามเงื่อนไขมีดังนี้

  • ระยะเวลาการเข้าเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปจึงจะกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรได้ 
  • กู้เงินสหกรณ์ได้มากสุด 3 เท่าของเงินเดือนปัจจุบันหรือไม่เกิน 1 แสนบาท
  • ระยะเวลาในการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายใน 12 งวด หรือ 1 ปีหลังจากอนุมัติวงเงิน
  • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ที่ 6% ต่อปี 

ในการกู้เงินกับสหกรณ์จะต้องมีการวางประกันหรือค้ำประกันเงินกู้ตามที่ได้มีการเช็คสหกรณ์ออมทรัพย์ก่อนขอสินเชื่อตามจำนวนเงินที่ต้องการ 

อย่างที่ทราบกันดีว่าหน้าที่ของสหกรณ์หลัก ๆ แล้วจะให้บริการในรูปแบบของเงินฝาก, เงินกู้และการซื้อหุ้น ซึ่งนอกจากสิทธิประโยชน์อื่นทั่วไปที่สมาชิกได้รับแล้วยังได้รับสิทธิเข้าถึงวงเงินสินเชื่ออีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรได้ชี้แจงผ่านระบบสมาชิกสหกรณ์ในเรื่องดังกล่าวเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนทางการเงินให้แก่สมาชิกทุกคนได้มีแนวทางการแก้ปัญหาทางการเงินได้อย่างเหมาะสม 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีฟรีค่าธรรมเนียมวันนี้
เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 25% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-59 ปี
อายุผู้สมัคร
เฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล เงินเดือนน้อยก็ขอสินเชื่อได้
เริ่มต้น 6,000 บาทต่อเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 25% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 17-70 ปี
อายุผู้สมัคร
กรุงไทยใจดีอาชีพอิสระ ฟรีแลนช์ก็ขอกู้ได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 24% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ไม่กำหนดอายุ
อายุผู้สมัคร