สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล เปิดให้กู้เงินวันนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 4% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ไม่กำหนดอายุ
อายุผู้สมัคร

ทำไมจึงต้องมีสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล? หน้าที่ของสหกรณ์ทำอะไรบ้าง? 

การทำงานในหน่วยงานหนึ่ง ๆ นอกจากการจัดสรรสวัสดิการพื้นฐานในแก่ลูกจ้างแล้วยิ่งเป็นองค์กรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจการจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยเอื้อประโยชน์และความต้องการทางการเงินของสมาชิกได้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ได้ให้ความสำคัญแก่เรื่องนี้อย่างมากตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเดิมที่เพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่ข้าราชการ ลูกจ้างให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ดีโดยจัดตั้งเป็นสหกรณ์วชิรพยาบาลขึ้นและดำเนินงานในระบบสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ให้บริการในรูปแบบของเงินฝาก, เงินกู้, หุ้น, พันธบัตร, ตราสารหนี้และบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยผู้ที่จะใช้สิทธิข้างต้นได้นั้นจะต้องทำงานในองค์กรหรือสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เท่านั้น

เงินกู้สหกรณ์ – ใครบ้างขอกู้สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลได้? 

การให้บริการทางเงินที่ถูกกฎหมายเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักที่ได้กำหนดไว้ใน www.vajiracoop.cm ซึ่งทางสหกรณ์วชิรพยาบาลได้กำหนดเงื่อนไขของการขอกู้ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งหลัก ๆ แล้วจะมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ

  • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลที่มีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  • ให้บริการเงินกู้กับสหกรณ์อื่นที่เป็นพันธมิตรร่วมกัน โดยจะต้องเป็นไปตามที่ข้อบังคับสหกรณ์ได้กำหนดไว้  

ในปี 2022 เงินกู้สหกรณ์จะมีทั้งที่ต้องใช้หลักประกันทางการเงินและกู้ได้โดยยึดจากฐานเงินฝากในบัญชีเป็นหลัก ทั้งนี้ในการใช้บริการเงินกู้แก่สมาชิกต้องชำระดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยเช่นกันขึ้นอยู่กับชนิดเงินกู้ที่ได้ขอกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลจำกัดในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย แต่เป็นอัตราที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับที่สถาบันการเงินอื่น

เช็คก่อน!! ผู้ที่สามารถสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ข้อบังคับสหกรณ์ที่ทำไว้ตั้งแต่มีการจัดตั้งสหกรณ์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลูกจ้าง ข้าราชการมีสิทธิเข้าถึงบริการทางการเงินที่กำหนดไว้ได้ ทั้งในส่วนของเงินฝากเข้าบัญชี, เงินกู้สหกรณ์และหุ้นกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่เพียงแค่นั้นสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลได้กำหนดให้ทั้งลูกจ้างและบุคลากรอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุดังต่อไปนี้สามารถที่จะดำเนินการและลงทะเบียนสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่านระบบสมาชิกหรือใช้บริการผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่จัดทำไว้ได้

  • บุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปและมีสถานะเป็นพนักงาน ลูกจ้างของคณะแพทยฯ วชิรพยาบาลหรือคณะพยาบาลฯ เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช หรือข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กทม. ที่ทำงานในสังกัดคณะและมหาวิทยาลัยข้างต้นหรือสำนักการแพทย์สังกัด กทม.

ทั้งนี้คุณสมบัติข้างต้นจะต้องได้รับการตรวจสอบจากข้อบังคับสหกรณ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลและเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเภทสามัญเท่านั้น

เพราะบางครั้งการได้รับแค่ค่าจ้างหรือสวัสดิการอื่นอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินได้มากนักฉะนั้นการที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลขึ้น นอกจากสมาชิกสหกรณ์วชิรพยาบาลจะได้ออมเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้ยามจำเป็นแล้วยังมีแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม ดอกเบี้ยถูกกว่าให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเมื่อต้องการใช้เงินก้อนได้อีกด้วย 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สมัครแอป ธกส เพื่อขอสินเชื่อต่างๆ มากมาย
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
อายุ 15 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัคร
สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์ ของ่ายผ่าน SCB EASY
เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 25% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-65 ปี
อายุผู้สมัคร
สมัครกรุงไทย next แอพทำธุรกรรมล่าสุด
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
อายุ 15 ปีบริบูรณ์
อายุผู้สมัคร